Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Steinar Slotten taler under Pinse Helgeland 2019 over pinsens betydning. Det var et før og et etter for disiplene på Pinsefestens dag! Ånden flytter oss ut av oss selv og inn i hva Gud har og sprenger våre begrensninger.