Dato:
Bibeltekst:
Filemonsbrevet 1, 6; Galaterbrevet 5, 16; Romerbrevet 12, 21; Romerbrevet 6, 6-7; Galaterbrevet 5, 24; Romerbrevet 6, 11; Galaterbrevet 6, 14; Kolosserbrevet 2, 14-15; Romerbrevet 5, 5; Efeserbrevet 4, 4; Galaterbrevet 5, 22-23
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler om hvordan å gjøre en positiv endring - ikke i egen kraft, men gjennom det Jesus gjorde på Korset og at Han sto opp igjen fra de døde.

Notater:
 1. Tro er positivt
  1. Troen er virksom ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus
  2. Lys fortrenger mørke
  3. Om målet er å eliminere det negative, så står man bare ved nullpunktet. Det er negativ endring som vil gå om og om igjen, man blir aldri helt fri. Overvinn det onde med det gode (Romerne 12:21).
 2. Korset og oppstandelsen
  1. Korset var det ultimate viskelær eller eliminator! Se Romerne 6:6-7, Galaterne 5:24, Romerne 6:11, Galaterne 6:14, Kolosserne 2:14-15.
  2. Korset tar seg av det negative. Vi finner seier over fortiden når vi begraver "det gamle mennesket" - den gamle syndige naturen.
  3. Korset er kraftig, men vi trenger et nytt liv på innsiden. Her kommer OPPSTANDELSEN inn.
  4. Oppstandelsen er det største positive i universet. Vi kan nå, ikke bare regne oss som døde for synden, men LEVENDE for Gud i Kristus Jesus (Romerne 6:11).
  5. Fordi Jesus har kjøpt en fullkommen frelse hvor ikke bare våre synder ble tatt hånd om, men også at vi har fått et nytt liv på innsiden - så trenger vi åpenbaring om hvilke ting som hindrer oss i å leve dette nye livet.
  6. Vi må nå bygge livet på åpenbaring om sannhet - ikke fortsette å tro løgner som får oss til å handle i negativ retning.
  7. Ved fornyelsen av sinnet blir våre liv forandret (Romerne 12:2, Efeserne 4:23-24). Dette er viktig fordi vi er som vi tenker (Ordspråkene 23:7).
  8. Vi må ikke bare se at vi er TILREGNET Guds rettferdighet ved tro, men også TILEGNE oss dette i våre daglige liv at vi nå er et nytt menneske. Å tro at Gud ser oss gjennom blodet, men at vi fortsatt er den samme gamle "under panseret" er "bilvask-teologi". At vi er vasket på utsiden, men er overlatt til oss selv med vårt gamle menneske på innsiden.
  9. Vi har nå alle Åndens frukter tilstede i vår nye skapning (Galaterne 5:22-23).