Dato:
Bibeltekst:
Matteus 4, 18-20; Matteus 26, 69-75; Johannes 21, 15-17
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Solveig Hosøy taler over at gjennom Jesus Kristus kom Gud mennesker nær - det er ingen grunn til mer avstand. Han har kalt oss og selv om vi faller, så er Han der og gir oss oppreisning. Hun illustrerer dette gjennom Peters liv.

  • Peters kall, Matteus 4:18-20
  • Peters fall, Matteus 26:69-75
  • Peters oppreisning, Johannes 21:15-17