Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler om følelser og hvordan bli følelsesmessig sterk.

 

Noen stikkord:

Følelsene våre er i konstant bevegelse; opp og ned, rundt om overalt

I. VÅRE FØLELSER ER GITT OSS AV GUD

A. GUD HAR FØLELSER

 • Sefanja 3:17

B. EN AV ÅRSAKENE JESUS ​​KOM VAR FOR Å VISE AT GUD FØLER MED OSS

 • Hebreerne 4:15
 • Markus 1:40-41 
 • Markus 3:5

C. GUD HAR SKAPT OSS MED FØLELSER

 • 1 Mosebok 1:27

D. VÅRE FØLELSER BEVEGER ELLER MOTIVERER OSS

 • Romerne 12:15

 

II. EN GUIDE TIL EMOSJONELL ELLER FØLELSESMESSIG STYRKE

 • 2.Timoteus 1:7
  • Det er tre ting som er oppført her som vil hjelpe oss å være følelsesmessig sterke
   • kraft,
   • sin kjærlighet og
   • et selvkontrollert / disiplinert sinn

A. GUD HAR IKKE GITT OSS EN ÅND AV FRYKT, MEN AV KRAFT

 • Apostlenes gjerninger 1:8
 • Johannes 10:10
 • Efeserne 5:18

B. FOR DET ANDRE HAR GUD GITT OSS KJÆRLIGHET FOR Å VOKTE VÅRE FØLELSER

 • Jeremia 31:3
 • 1 Johannes 4:18

C. DEN TREDJE TINGEN GUD HAR GITT FOR Å HJELPE OSS Å VÆRE STERKE FØLELSESMESSIG ER ET SELVKONTROLLERT SINN

 • Jesaja 26:3
 • 2 Kor 10,4-5
 • Ordsp 16,32