Dato:
Bibeltekst:
Johannes 21, 1-23
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Christian Tangvik taler over Jesu gjenopprettelse av Peter i Johannes 21.