Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Frode Hansen taler levende over budskapet i Pinsen. Hver bokstav i ordet PINSE får en betydning.