Dato:
Bibeltekst:
2 Samuel 12, 1-9; Johannes 14, 16; Romerbrevet 8, 26; Johannes 4, 14; Apostlenes gjerninger 1, 8; Johannes 7, 37-39; Esekiel 47, 1-9; 1 Korinterbrev 14, 15; Kolosserbrevet 4, 2; Efeserbrevet 6, 18; Filipperbrevet 4, 6-7
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler under Pinse Helgeland om Ånden i og over oss.

     Spørsmål: Må man være perfekt for at Gud kan gi Den Hellige Ånd? Hva er forskjellen mellom det å få Ånden ved frelsen og å bli døpt i Den Hellige Ånd?

1. Ånden over ufullkomne mennesker
Eksempel: David og disiplene
 
2. Den Hellige Ånd er vår hjelper
 
3. Forskjell på Ånden i frelsen og Dåpen i Den Hellige Ånd
Ved den nye fødsel kommer Ånden i deg - det blir en kilde til liv (Joh 4:14).
Ved dåpen i Den Hellige Ånd så kommer Ånden over deg (Apg 1:8, Joh 7:37-39).
 
4. Hvordan ba Paulus?

Han begynte i Ånden og fortsatte i forstanden (1 Korinter 14:15). Alt begynner i det Åndelige før det kommer i det fysiske (Heb 11:3).