Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler under Pinse Helgeland 2019 om hva som skjer når Den Hellige Ånd kommer til oss og kraften i det å bruke det personlige bønnespråket med Gud.