Forbønn, takk eller vitnesbyrd

Send inn ditt ønske om forbønn, takkeemne eller vitnesbyrd i skjema under. 
Dette blir sendt ut til bønneledere i menigheten. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Vi har mottatt din melding. Stå i tro til Gud og Hans løfter!
Noe gikk galt. Vennligst prøv på nytt.

Forbønn

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. - Filipperne 4:6-7

Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. - 1. Timoteus 2:1-4

19 Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.
20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.
- Matteus 18:19-20

13 Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham lovsynge! 
14 Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.
15 Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.
- Jakobs brev 5:13-16

Sample title