Vil du døpe deg i Pinsekirken Betel?

Vi er en del av pinsebevegelsen og praktiserer troende dåp. Dåpen skjer på grunnlag av personlig tro og et ønske om å knytte seg til den lokale menighet som medlem . Ønsker du å døpe deg? Vil du har mer informasjon? Fyll ut skjemaet under og ta kontakt!

Dåp - En glad bekjennelseshandling

dåp

Pinsevenner praktiserer dåp av troende. Dåpen finner som regel sted i menighetens lokale hvor det er tilrettelagt for dåp, eller dåpen kan skje utendørs i et vann eller en elv. Dåpshandlingen skjer på grunnlag av personlig tro og et ønske om å knytte seg til den lokale menigheten som medlem . Dette har sammenheng med at dåpsbefalingen fra Jesu egen munn var knyttet sammen med kallet til "å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere" (Matteus 28:20). Dette mener vi best kan realiseres gjennom et forpliktende menighetsfellesskap.

Dåpshandlingen foregår på den måten at dåpsforretter og dåpskandidat sammen går ned i vannet. Den som forretter, innleder gjerne med bønn hvoretter han døper vedkommende på grunnlag av følgende bekjennelse: "På din egen tro og bekjennelse og på Jesu Kristi befaling, så døper jeg deg til Kristus, i Faderens, Sønnens og Den Hellige ånds navn". Så døpes dåpskandidaten ved å legges helt under vann og reises opp med ordene: "Oppreist med Kristus for å leve det nye livet med Ham".

Pinsevennenes lære er tydelig på at dåpen ikke er frelseshandlingen, men at den som døper seg allerede er frelst. Dåpen er derfor en bekjennelses- og lydighetshandling overfor Gud.

Her kan du lese mer utdypende om dåp og hva vi står for.