Sample title

Informasjon

Følgende grunnregler for smittevern for arrangementer er: 
A. Holde seg hjemme dersom man er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon
B. God håndhygiene
C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
D. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr


Ved alle aktiviteter er vi inntil videre pålagt å registrere deltakere ved navn pga. smittesporing. Det blir oppbevart i 14 dager.


Brytningstider er seierstider

Thomas Ball Barratt sa at «brytningstider er seierstider». Det er også sant i dag. Midt i det som skjer i landet og byen vår, kan det finnes nye muligheter. Det er en naturlig ting at vi etter en slik krise kommer ut med et beskåret tre, og større innovasjon. Vi oppmuntrer alle til å se etter muligheter.


Kirke er noe vi ER

I denne tiden har vi en gylden anledning til å bli bevisste på at menighet er noe vi ER og ikke noe vi bare BESØKER. Så i stedet for å GÅ i kirken, kan vi hjelpe hverandre til å VÆRE Kirken. Kirken er ikke et bygg, men FELLESSKAPET. Bor du sammen med noen kan dere lese Bibelen sammen, snakke om det dere leser, be sammen, synge eller lytte til lovsanger.

Heldigvis lever vi også i en verden hvor vi har telefon. Vi kan ringe, sende sms og bry oss om hverandre på mange andre måter i disse dager. Om ikke lenge kan vi igjen treffes til Gudstjeneste, cellegrupper osv... Dette er bare for en tid. Ta vare på hverandre med nestekjærlighet.


Hva kan vi gjøre?

Vi trenger mer enn noen gang å stå sammen «i ånden» - at vi forenes i bønn og påkallelse med takksigelse. Vær med å be for menigheten, byen og landet vårt i tiden fremover. Det er en tid hvor mange trenger trøst, oppmuntring og håp for fremtiden. Vi må dele evangeliet om Jesus Kristus som aldri før! Vi har verdens beste budskap å gå ut med.


Økt satsning på digitale medier og plattformer

I tiden fremover kommer vi til å dele ting på menighetens YouTube-kanal og på Facebook. Det er mye positivt allerede som er kommet ut av det vi har lagt ut. Følg og del slik at flest mulig får se.


Økonomi

Når det kommer til økonomi, ønsker vi gjerne at flere tegner seg som faste givere og at de som allerede er faste givere kan justere det månedlige beløpet. Siden vi ikke har møter med kollekt og/eller kafé på en stund, vil det hjelpe til å holde likviditeten oppe. I tillegg ønsker vi å satse mer på digitale medier fremover og det trengs noen mindre investeringer. Takk for det du er med på å gir. Vi bygger Guds hus sammen! <3


Kjetil Holen

Har du spørsmål, trenger du samtale, forbønn eller hva det skulle være; så ta gjerne kontakt med Pastor Kjetil Holen. 
Du kan ringe eller sende SMS på telefon: 905 15 643.