team 386673 640Pinsekirken Betel Mosjøen er en åpen evangelisk forsamling, og alle som kan stå inne for menighetens og bibelens tro og lære kan bli medlemmer. En forutsetning for medlemsskap er troendes dåp, og at du ikke er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn i Norge.

 

Innmelding

Normal prosedyre for å melde seg inn i menigheten er å avtale en samtale med pastor. I denne samtalen går vi gjennom noen sentrale punkter som omhandler menigheten, samt at du får muligheten til å fortelle litt om deg selv og gi uttrykk for om du ønsker å delta med noen av dine gaver og talenter i menighetens arbeid. Videre fyller du ut et innmeldingsskjema med personlige opplysninger. Dette skjemaet kan med fordel printes ut og fylles ut på forhånd av den som skal melde seg inn.

medlemskap Innmeldingsskjema

 

Utmeldingsattest

Så langt det er mulig ønsker vi at du tar med deg en kopi av utmeldingsattest fra tidligere tros- eller livssynssamfunn til denne samtalen. Dette gjelder selvfølgelig bare hvis du har vært medlem et annet sted tidligere, og gjøres for å unngå dobbeltregistreringer. Er du usikker på om du er medlem et annet sted, må du selv kontakte Brønnøysundregistrene v/Løsøreregisteret på telefon 75007500 og be om innsyn i opplysninger registrert på ditt personnummer. Alternativt kan du fylle ut dette skjemaet - trykk her - og sende direkte til Brønnøysundregistrene (forutsetter nyere versjon av Acrobat Reader og en aktiv e-postkonto på maskinen du bruker) . Etter noen dager får du så et skriv i posten med opplysninger (sendes til folkeregistrert bostedsadresse).

Om du er usikker på om du fra før av er medlem hos, eller registrert i Den norske kirke, kan du ved hjelp av din BankID selv sjekke status - trykk her!

 

Velkommen

Etter at du har meldt deg inn som medlem i menigheten er det vanlig at du blir offisielt ønsket velkommen på et av våre møter.

 

Informasjon om barn

Barn av medlemmer meldes ikke inn som medlemmer, men som menighetstilhørige . Dette betyr at de i følge det offentlige regnes som tilknyttet Pinsekirken Betel Mosjøen (rett til sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser m.v.), men at de ikke har stemmerett m.v. i menigheten. Når barna blir store nok til å selv avgjøre videre medlemsskap kan de la seg døpe og melde seg inn. Det er også mulig for voksne å være tilhørige i menigheten . Du har da de samme rettigheter til sivile gjøremål, men har ikke møte- eller stemmerett i våre menighetsmøter.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller for å avtale et møte for samtale.