Misjon

Matteus 25:19-20

Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. 
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen.

Misjon er sentralt i Pinsekirken Betel

Ut fra hva Jesus sier, så er det tydelig at evangeliet skal ut og at vi skal gjøre disipler. I Pinsekirken Betel satser vi både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Siden vi ikke har mye selv når det angår internasjonal misjonsvirksomhet, så støtter vi andre organisasjoner som både deler og viser evangeliet om Jesus i ord og handling ut i den store verden. Omlag en tiendedel av omsetningen til Pinsekirken Betel går til andre organisasjoner og aktiviteter som har et misjonerende fokus. Her er en oversikt over noen hovedposter på misjonsbudsjettet.

Sample title

IBRA Media Norge

IBRA Media Norge ble stiftet i 1955 og er et fellestiltak innen Pinsebevegelsen i Norge. IBRA arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk gjennom radio, TV eller andre elektroniske eller trykte medier. IBRAs programmer på TV, radio og internett når rundt 100 millioner mennesker hver dag.

Sample title

Make Possible

Stiftelsen Make Possible (MAP) ble opprettet 17.12.07 med det formål å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. I prinsippet er ikke formålet geografisk begrenset til Afrika, men for øyeblikket har stiftelsen ti prosjekter i fem forskjellige afrikanske land: Etiopia, Kenya, Malawi, Tanzania og Uganda.

Sample title

Hjelpesending

I mange år har Pinsekirken drevet med klesinnsamling og hjelpesendinger til fattige i Øst-Europa. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på at fattige familier og barn setter stor pris på det de har fått av sendingen.