Virksomheten

Pinsekirken Betel er en selvstendig menighet og er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge. I 2018 hadde menigheten omlag 260 medlemmer og tilhørige. Gjennomsnittlig besøk på gudstjenestene har vært seksti-sytti. Menigheten er en aktiv menighet med eget barnearbeid, ungdomsarbeid, tentro undervisning, cellegrupper, bønnemøter, andre samlinger og arrangementer. 

Menighetens formål er ifølge vedtektene å forkynne evangeliet gjennom det lokale arbeidet og å drive misjonsvirksomhet.

Pinsekirken Betel både søker, og har et nært og godt samarbeid med andre menigheter på Helgeland, i Nordland og i Nord-Norge.

Under er en oversikt over de fleste aktiviteter gjennom uka. Se kalender for detaljer.

Sample title

Gudstjeneste hver søndag

Møte hver søndag hvor vi lovsynger, ber og hører forkynnelse.
3-4 ganger i halvåret er det Alle Sammen Gudstjeneste hvor det er fokus på barna.

Sample title

Cellegrupper

Hver uke samles folk i hjemmene.
Les mer om cellegrupper her.

Sample title

Bønnemøte

Hverdager mandag, onsdag, fredag kl. 09:30 og søndag kl 15.

Sample title

Løøv

Fredager samles ungdommene.
Følg med på facebook.com/loovkolon for hva som skjer.

Sample title

Søndagsskole

Søndagsskole for barna parallelt med Gudstjenesten de to første søndagene i måneden.

Sample title

Søndagstur

Siste søndag i måneden bruker vi å dra på tur. Familier samles og koser oss sammen ute i naturen.

Sample title

Tentro

Tentro er frikirkelig konfirmasjon.

Sample title

Torsdagstreff og torsdagslunsj

Første torsdagen hver måned kl 11. Bevertning, sang og andakt.
De andre torsdagene har vi en enkel lunsj som er åpen for alle.

Sample title

Misjon

Menigheten støtter flere misjonsprosjekter. Noen av hovedportene er IBRA, Make Possible og hjelpesendinger til fattige i Europa.

Sample title

Strikkekafé

Mandager er det strikkekafé. Da samles det mange til en sosial kveld på Betel. Det er bevertning og salg av lodd med trekning av premier.