Sample title

Vår visjon

”Å lede mennesker inn i et frelsende fellesskap som utruster til tjeneste for Gud, verden og hverandre”

Med ”å lede mennesker inn” mener vi: 
"Å legge forholdene til rette for, hjelpe og oppmuntre mennesker til selv å ønske å etablere et varig forhold til Gud”. 

Med ”frelsende fellesskap” mener vi: 
"At folk blir frelst og bevart i troen på Gud gjennom forkynnelse, vennskap og omsorg”. 

Med ”fellesskap som utruster til tjeneste for Gud, verden og hverandre” mener vi:
"Oppforstring og undervisning relatert åndelig og/eller praktisk"