Sample title

Tentro

Hva er Tentro og hvem er det for?

Tentro er et alternativ til konfirmasjon fra frikirkene i Norge. Det er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet, så uansett hvem du er; du er hjertelig velkommen.

Målet med Tentro er å skape en arena hvor man kan koble store tema som Gud, livet og evigheten med våre hverdager, i tillegg til at det selvsagt også er mye sosialt, gøy og spennende som skjer.

Å velge Tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med Tentro. 

Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra menighetene som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Hvor og når er Tentro? 
Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger annenhver mandag, samt to turer i løpet av året. Disse turene vil inneholde spennende og deltagende læring og mye moro! Vi starter opp i September måned.

Hvordan er Tentro? 
Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Tentro er bygd for å gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Hvordan lære noe da?

Undervisningen i Tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

Hva lærer jeg på Tentro?
I løpet av tentro året får du omkring 25 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.

Tentro - 2017/2018

Her oversikt over de temaene man kan komme borti:
- Bli kjent
- Gud snapper deg
- En Gud her nede
- Hvorfor kom egentlig Jesus
- Den Hellige Ånd, vår hjelper
- Bønn, det er å prate med Gud
- Bibelen
- Etterfølgelse, point of no return
- Speil, speil på veggen der - om påvirkning
- Sex og kjærester, hva har Gud med det?
- I <3 my church
- Pay it forward
- En urettferdig verden
- Livet - "Take one and action"
- Hva nå?